‘STICHTING PRASORO VOOR HET KIND IN NOOD’

Is een Stichting die als doel heeft kinderen die in nood verkeren een thuis te geven en de verdere opvoeding van deze kinderen op zich te nemen in de ruimste zin des woord. De Stichting kan aan 35 kinderen in nood een plekje bieden om voor langere tijd te wonen, onder de hoede van Prasoro-tantes die de kinderen met zorg en liefde omringen en opvoeden.


De Stichting is een onafhankelijke-, niet gouvernementele organisatie, die de verschillende religiën en culturen respecteert en die door middel van haar werk een bijdrage levert aan de opbouw en ontwikkeling van de gemeenschap. Onze organisatie werkt volgens de principes van de rechten van het kind.