Van KDI-SOS naar ‘STICHTING PRASORO VOOR HET KIND IN NOOD’

De Stichting SOS-Kinderdorpen Suriname werd in 1972 opgericht door de serviceclub Soroptimist International Club Paramaribo, conform de SOS-visie: “elk kind hoort thuis in een gezin en groeit op met liefde, respect en veiligheid”. 

Gestart met 5 woningen, daarbij bijgestaan vanuit SOS Nederland, telt het dorp thans 10 woningen. In elke woning kunnen een SOS-moeder met 7 kinderen worden ondergebracht.

Van 1994 tot 1 juli 2006 maakte de Stichting

deel uit van de internationale SOS organisatie, Kinderdorff International (KDI).

Per 1 juli 2006 zet de Stichting SOS-Kinderdorpen Suriname haar werkzaamheden ten behoeve van het Surinaamse kind in nood voort onder de naam:

‘STICHTING PRASORO VOOR HET KIND IN NOOD’.