Doel Stichting

Doel Stichting

  1. De Stichting heeft tot doel, kinderen die in nood verkeren een thuis te geven en de verdere opvoeding van deze kinderen te verzorgen in de ruimste zin des woord.
  2. De Stichting zal, de Surinaamse omstandigheden in aanmerking genomen, de algemeen pedagogische grondbeginselen in acht nemen en naar vermogen meewerken aan de verwezenlijking van de doelstellingen.
  3. De Stichting zal waar mogelijk de wettelijke verantwoordelijkheid van de aan haar toevertrouwde kinderen op zich nemen.
  4. De Stichting beoogt niet het maken van winst.

De Stichting tracht dit doel te bereiken door:

  1. Het oprichten en in stand houden van een of meer kindergemeenschappen.
  2. Het scheppen van condities welke het kind de mogelijkheid bieden zich te ontwikkelen en zodoende zijn/haar zelfstandigheid in de maatschappij veilig te stellen.
  3. Het bevorderen van de integratie van het kind in de gemeenschap.