Missie

Wij zijn een Surinaamse stichting, voor kinderen in nood. Wij bieden hen de kans op een veilige en kwalitatieve toekomst door middel van:

  • Opname van het kind in nood in onze Prasoro familie, conform het instroombeleid, waarin zij een duurzame relatie kunnen opbouwen in een kindvriendelijke omgeving.
  • Het ontwikkelen en implementeren van moderne en professionele zorg en hulpverlening aan het kind.
  • Scholing, zorg, toewijding en begeleiding naar volwassenheid toe.
  • Het bijbrengen van maatschappelijke waarden en normen.