Werkwijze

Wij nemen het kind in nood op in een onzer gezinnen en wij helpen hen om vorm te geven aan hun eigen toekomst. Wij bieden kinderen de mogelijkheid duurzame relaties binnen een gezin op te bouwen, wij stellen hen in staat te leven volgens hun eigen cultuur en godsdienst en wij helpen hen hun persoonlijke mogelijkheden, interesses en talenten te ontdekken en te ontwikkelen.

We zorgen ervoor dat kinderen het onderwijs en de vaardigheidstraining krijgen welke zij nodig hebben om waardige leden van de gemeenschap te worden die hun bijdrage leveren aan deze samenleving.

Het doel en de werkwijze van de stichting zijn neergelegd in statuten, richtlijnen, regelgevingen en manuals. De Stichting Prasoro voor het kind in nood is ingeschreven in het Stichtingen Register.